ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ

PD010 Διανεμητής τροφοδοτικού με 10 κλέμες και προστασία βραχυκυκλώματος
PD010 Διανεμητής τροφοδοτικού με 10 κλέμες και προστασία βραχυκυκλώματος & υπερφόρτωσης για κάθε έξοδο, δομημένη τροφοδοσία για 10 κάμερες ή άλλες συσκευές.
Distribution board 10ch each 1A.