DC-1561 MAGNETIC CONTACT GREY

DC-1561 MAGNETIC CONTACT GREY
Μαγνητική επαφή συναγερμού (NC) φλαντζωτή, βιδωτή, αυτοκόλλητη άνοιγμα 22mm
Διαστάσεις (2,27cm μήκος) x (1,10cm πλάτος) x (0,70cm ύψος)
Max Volt Rating: 5 Watt / 28Vdc / 0,2A